Sitemap | Email | Feedback
MGM's

Free to ask Questions
Click here [+]

 

student placement list 2015-2017

Amit Kapse
Aditya Kasabe
Avainash Kudale
Kiran Kamthe
Komal Thakur
Rajkumar
Samiksha Malvi
Sawood Karbelkar
Shubhangi Waidande
Sonal Raul
Vandana
Varsha Lasurve
Yunus
Abhijeet Kadu
Ashirvad Ghanavat
Chandan Singh
Chetan Wagh
Mangesh Talwar
Manpreet Kaur
Mujawar Shahanawaz
Nikhil Bhagat
Piyush Kamble
Pooja Pandey
Pradnya Ghule
Rahul Jadhv
Rimpa bag
Shital Jogalekar
Suman Gautam
Vidya Latpate
Vishal Jundare
Vishnu Singh
Akshata Damre
Anil Khandare
Kanchan Zadge
Krutika Shimpi
Seema Titre
Sushma Bhandi
Aditya Sharma
Akshay Deshmukh
Muzaffar Tambe
Pravin Belhekar
Sangram Gutte
Santosh Shinde
Sharad Chikane
Vijay Chhapane
Yashodip More
Narendra Yadav
Preepti Manoj
Sunil Sonavane
Viraj Raut
Copyright @ 2014, MGM Institute of Management Studies and Research. All rights reserved.